วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

มีอะไรในขยะมูลฝอย

ข้อมูล: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ขยะ 4 ประเภท
1.ขยะย่อยสลายได้ 46% => เศษอาหาร ผัก ผลไม้ => ปุ๋ย น้ำหมักจุลลินทรีย์
2.ขยะรีไซเคิ้ล 42% => แก้ว กระดาษ พลาสติก(ถุงพลาสติกมากกว่า 50%) โลหะ อโลหะ => รีไซเคิ้ล
3.ขยะทั่วไป 9% => เปลือกลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป => ย่อยสลายยาก => ฝังกลบ
4.ขยะพิษ 3% => ถ่านไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลง => กำจัด

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

ตัวอย่างการ คัดแยกขยะ

พี่โส แนะนำครับ
เครื่องคัดแยกขยะช่วยชาติ
กลุ่มมิตรสหกิจชุมชนพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมบ้านแพะ เชียงใหม่
Tel.081-716-4676, 053-859-040
หลักการ:
1.ใช้สายพานลำเลียงขยะแบบวนให้ขยะที่แยกไม่ทันกลับมาให้แยกใหม่
2.ใช้แรงงานในการคัดแยก
ขั้นตอน:
1.ป้อนขยะเข้าสู่ระบบสายพาน
2.ใช้น้ำ EM สเปรย์ขยะบนสายพาน
3.ใช้แรงงานคนคัดแยก
ตาม Clip ครับ


วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมชมการจัดการ ขยะมูลฝอย ของเมืองพัทยา

ขยะมูลฝอยของ เมืองพัทยา ประมาณ 400 - 600 ตัน/วัน ช่วงปรกติประมาณ 400 - 500 ตัน/วัน ช่วงเทศกาลประมาณ 500 - 600 ตัน/วัน เมืองพัทยา ให้ บริษัทเอกชน เข้ามาบริหารจัดการขยะ โดย เมืองพัทยาจัดเตรียมในเรื่องสถานที่ รถบรรทุกขยะ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ และว่าจ้าง ภาคเอกชน เข้ามาบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน
ขั้นตอนการดำเนินงาน:
1.รถบรรทุกขยะ เข้าชั่งน้ำหนัก => เทขยะลงลานเท => ชั่งน้ำหนักรถเปล่า => กลับ
2.บริษัทฯ => ให้แรงงานเข้ามาคัดแยก มูลฝอยรีไซเคิ้ล => และบริษัทฯ รับซื้อจากแรงงาน => บริษัทฯ ส่งต่อให้ลูกค้า
3.ขยะมูลฝอยที่เหลือใช้ แม็คโคร ตักขึ้นรถเทเลอร์ => ส่งโรงปูน จ้างเผาทำลาย

มูลฝอย รีไซเคิ้ลที่ บริษัทฯ รับซื้อจาก แรงงานที่คัดแยก
Line คัดแยกขยะด้วนน้ำ (กำลังติดตั้ง) มีขั้นตอนทำงานดังนี้
1.นำขยะมูลฝอยที่แรงงานคัดแยกแล้วเทลง กระบะ จะมีสายพานลำเลียงเข้า Pre-Shredder
2.Pre-Shredder ทำการบดย่อยขยะมูลฝอย => ปล่อยลงสกรูลำเลียง
3.สกรูลำเลียง นำขยะมูลฝอย => เครื่องคัดแยกด้วยน้ำ
4.ขยะมูลฝอยจะมี 2 ส่วน คือ
  4.1.ขยะอินทรีย์ จมน้ำ ส่วนนี้จะถูกสกรูลำเลียงที่ก้นอ่างของเครื่อง ลำเลียงออกไปสู่ขบวนการ => หมักก๊าซเป็นเชื้อเพลิง => กากที่เหลือจากการหมักก๊าซ => ขบวนการทำปุ๋ยอินทรีย์
  4.2.กลุ่มที่ลอยน้ำจะเป็นพวก พลาสติก จะถูกใบวักๆไปเข้าสกรูลำเลียง => Shredder
5.Shredder ทำการบดย่อยพลาสติกเสร็จแล้วปล่อยลง => สกรูลำเลียง => Centrifuge
6.Centrifuge ทำการปั่นให้แห้ง และเป่าพลาสติกออกมา => Line หลอมทำเม็ดพลาสติก

การทำงานของ Line คัดแยกฯ

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมชม บ่อขยะ น้ำพอง

เข้าพบ ท่านปลัดฯ ทราบว่า
1.ปริมาณขยะ ประมาณ 10-15 ตัน/วัน
2.อยู่ใน Rod Map เป็นศูนย์รวบรวมเพื่อส่งเข้าเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า
3.โรงไฟฟ้าฯ ออกแบบ และ ก่อสร้าง โดย บริษัทจากประเทศเกาหลี จะเดินเครื่องปลายปี 2558 โดยใช้เชื้อเพลิงขยะ จาก ขอนแก่น ซึ่ง ขยะมูลฝอย ของ ขอนแก่น ปัจจุบันมีสะสมมากกว่า 800,000 ตัน ใช้เป็น เชื้อเพลิง ให้ โรงไฟฟ้าฯ ได้ประมาณ 7-10 ปี


 

เยี่ยมชม บ่อขยะ เทศบาลกระนวน

เข้าพบ ท่านนายกฯ
1.พูดคุยเรื่อง ขยะมูลฝอยชุมชน และการควบคุมในปัจจุบัน
2.เยี่ยมชม บ่อขยะ ปริมาณขยะต่อวันอยู่ที่ 8 ตัน
3.เข้าพบ ท่านนายกฯ นำเสนอแนวทาง จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ท่านนายกฯ รับในหลักการ และให้จัดทำโครงการ์ณ นำเสนอ เพื่อเข้าสู่ขบวนการ ในลำดับต่อไป

กิจกรรมที่ทางทีมงานต้องดำเนินการต่อ
1.Sampling ขยะมูลฝอย เพื่อ estimate % ขยะมูลฝอย แต่ละประเภท
2.ออกแบบขบวนการ Input => Process => Output
3.วิเคราะห์ตลาด
4.วิเคราะห์ การลงทุน คืนทุน
5.จัดทำ โครงการ์ณ นำเสนอ
6.MOU
7.เริ่มโครงการ์ณวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2558

คุยกับผู้ผลิต Trommel

ผู้ผลิต Trommel เองมีความเห็นว่า การรื้อร่อนขยะมูลฝอยเพื่อนำพลาสติกไปทำ เชื้อเพลิงทดแทน RDF หรือ นำไปส่ง โรงหลอมพลาสติกเกรด B ไม่คุ้มค่าการลงทุน แนะนำว่า นำไปเขาขบวนการ Pyrolysis จะคุ้มค่ากว่ามาก ลองฟังดูครับ

เยี่ยมชม workshop ผู้ผลิต Trommel

นอกจากมาเยี่ยมชมแล้วยังได้พูดคุยกับ ผู้ผลิต โดยตรง
ผลิตภัณฑ์ ของ ผู้ผลิต
1.Trommel
2.Shredder
3.สายพานลำเลียง
4.เครื่องพ่นพลาสติก
5.Line pyrolysis