วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมชมบ่อขยะ อ.ทูล ที่ฉะเชิงเทรา

บ่อขยะ เทศบาล ฉะเชิงเทรา
ขบวนการ recycle ของที่ บ่อ อ.ทูล จะได้:
1.อินทรีย์สาร => ปุ๋ย => การเกษตร
2.ถุงพลาสติก => Pyrolysis => น้ำมันสังเคราะห์

ขั้นตอนของขบวนการมีดังนี้
1.ใช้ แม็คโคร ตักขยะใส่ Trommel
2.Trommel ทำการ ร่อนแยก อินทรีย์สาร และ ถุงพลาสติก
3.ถุงพลาสติก จะถูกลำเลียงไปตาม สายพาน 
4.นำถุงพลาสติกไปสู่ขบวนการ ซักล้าง สลัดแห้ง
5.ถุงพลาสติก พร้อมนำเข้า ขบวนการ pyrolysis
                    Trommel                 สายพานลำเลียง 
          ถุงพลาสติกเตรียมไป ซักล้าง
    อินทรีย์สารที่ Trommel แยกออกมา
                     เครื่องพ่นพลาสติก
        ถุงพลาสติกเตรียมไปสู่ Pyrolysis
ขบวนการ Pyrolysis คือการนำพลาสติกไปให้ความร้อน ภายในสภาวะ สูญญากาศ จนพลาสติก เปลี่ยน สถาณะ จาก ของแข็ง => ของเหลว => ก๊าซ => ควบแน่นที่อุณหภูมิต่ำลง => น้ำมันสังเคราะห์
                              โรงกลั่นที่ เหมราชฯ
           ถุงพลาสติกเตรียมเข้าสู่ขบวนการ Pyrolysis                            ขบวนการ Pyrolysis


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น