วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมชม บ่อขยะ น้ำพอง

เข้าพบ ท่านปลัดฯ ทราบว่า
1.ปริมาณขยะ ประมาณ 10-15 ตัน/วัน
2.อยู่ใน Rod Map เป็นศูนย์รวบรวมเพื่อส่งเข้าเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า
3.โรงไฟฟ้าฯ ออกแบบ และ ก่อสร้าง โดย บริษัทจากประเทศเกาหลี จะเดินเครื่องปลายปี 2558 โดยใช้เชื้อเพลิงขยะ จาก ขอนแก่น ซึ่ง ขยะมูลฝอย ของ ขอนแก่น ปัจจุบันมีสะสมมากกว่า 800,000 ตัน ใช้เป็น เชื้อเพลิง ให้ โรงไฟฟ้าฯ ได้ประมาณ 7-10 ปี


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น