วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมชม บ่อขยะ เทศบาลกระนวน

เข้าพบ ท่านนายกฯ
1.พูดคุยเรื่อง ขยะมูลฝอยชุมชน และการควบคุมในปัจจุบัน
2.เยี่ยมชม บ่อขยะ ปริมาณขยะต่อวันอยู่ที่ 8 ตัน
3.เข้าพบ ท่านนายกฯ นำเสนอแนวทาง จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ท่านนายกฯ รับในหลักการ และให้จัดทำโครงการ์ณ นำเสนอ เพื่อเข้าสู่ขบวนการ ในลำดับต่อไป

กิจกรรมที่ทางทีมงานต้องดำเนินการต่อ
1.Sampling ขยะมูลฝอย เพื่อ estimate % ขยะมูลฝอย แต่ละประเภท
2.ออกแบบขบวนการ Input => Process => Output
3.วิเคราะห์ตลาด
4.วิเคราะห์ การลงทุน คืนทุน
5.จัดทำ โครงการ์ณ นำเสนอ
6.MOU
7.เริ่มโครงการ์ณไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น