วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมชมการจัดการ ขยะมูลฝอย ของเมืองพัทยา

ขยะมูลฝอยของ เมืองพัทยา ประมาณ 400 - 600 ตัน/วัน ช่วงปรกติประมาณ 400 - 500 ตัน/วัน ช่วงเทศกาลประมาณ 500 - 600 ตัน/วัน เมืองพัทยา ให้ บริษัทเอกชน เข้ามาบริหารจัดการขยะ โดย เมืองพัทยาจัดเตรียมในเรื่องสถานที่ รถบรรทุกขยะ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ และว่าจ้าง ภาคเอกชน เข้ามาบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน
ขั้นตอนการดำเนินงาน:
1.รถบรรทุกขยะ เข้าชั่งน้ำหนัก => เทขยะลงลานเท => ชั่งน้ำหนักรถเปล่า => กลับ
2.บริษัทฯ => ให้แรงงานเข้ามาคัดแยก มูลฝอยรีไซเคิ้ล => และบริษัทฯ รับซื้อจากแรงงาน => บริษัทฯ ส่งต่อให้ลูกค้า
3.ขยะมูลฝอยที่เหลือใช้ แม็คโคร ตักขึ้นรถเทเลอร์ => ส่งโรงปูน จ้างเผาทำลาย

มูลฝอย รีไซเคิ้ลที่ บริษัทฯ รับซื้อจาก แรงงานที่คัดแยก
Line คัดแยกขยะด้วนน้ำ (กำลังติดตั้ง) มีขั้นตอนทำงานดังนี้
1.นำขยะมูลฝอยที่แรงงานคัดแยกแล้วเทลง กระบะ จะมีสายพานลำเลียงเข้า Pre-Shredder
2.Pre-Shredder ทำการบดย่อยขยะมูลฝอย => ปล่อยลงสกรูลำเลียง
3.สกรูลำเลียง นำขยะมูลฝอย => เครื่องคัดแยกด้วยน้ำ
4.ขยะมูลฝอยจะมี 2 ส่วน คือ
  4.1.ขยะอินทรีย์ จมน้ำ ส่วนนี้จะถูกสกรูลำเลียงที่ก้นอ่างของเครื่อง ลำเลียงออกไปสู่ขบวนการ => หมักก๊าซเป็นเชื้อเพลิง => กากที่เหลือจากการหมักก๊าซ => ขบวนการทำปุ๋ยอินทรีย์
  4.2.กลุ่มที่ลอยน้ำจะเป็นพวก พลาสติก จะถูกใบวักๆไปเข้าสกรูลำเลียง => Shredder
5.Shredder ทำการบดย่อยพลาสติกเสร็จแล้วปล่อยลง => สกรูลำเลียง => Centrifuge
6.Centrifuge ทำการปั่นให้แห้ง และเป่าพลาสติกออกมา => Line หลอมทำเม็ดพลาสติก

การทำงานของ Line คัดแยกฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น