วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

นำเสนอโครงการ recycle ขยะมูลฝอยที่ เทศบาล ขุย ลำทะเมนชัย โคราชฯ

เทศบาล ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย
ผู้เข้ารับฟังการนำเสนอ:
1.ท่านนายกฯ
2.ท่านรองนายกฯ
3.ท่านเลขานายกฯ
4.ท่านปลัดฯ
ปริมาณ ขยะ ประมาณ 7.5 ตัน/วัน ก่อนคัดแยก คัดแยกแล้วจะได้ดังนี้
1.ขยะอินทรีย์ ประมาณ 65% = 4.875 ตัน/วัน => ฝังกลบ 8-12 เดือน => กู้คืน => ปุ๋ย และ RDF
2.พลาสติก ประมาณ 30% = 2.25 ตัน/วัน => ซักล้าง => โรงหลอม = 2.25 x 1,000 x 9 = 20,250 บาท/วัน
3.มูลฝอย recycle ประมาณ 5% = 0.375 ตัน/วัน => ร้านรับซื้อ = 0.375 x 1,000 x 5 = 1,875 บาท/วัน
รายได้:
ต่อวัน = 22,125 บาท
ต่อเดือน = 663,750 บาท
ต่อปี = 7,965,000 บาท

ขบวนการทำงาน:
1.คัดแยก มูลฝอย recycle ออก ขยะมูลฝอยที่เหลือนำเข้า Shredder
2.เข้าเครื่อง Shredder เปิดถุงพลาสติก แล้วปล่อยลง สายพานลำเลียง เข้า Trommel
3.Trommel ร่อนแยก ขยะอินทรีย์ และ ถุงพลาสติก
4.ขยะอินทรีย์ ฝังกลบ ส่วนถุงพลาสติก นำไป ซักล้าง
ผลผลิตที่ได้:
1.มูลฝอย recycle
2.ถุงพลาสติก พร้อมหลอม เป็น เม็ดพลาสติกเกรด B

เครื่องมือ อุปกรณ์
1.Shredder
2.สายพานลำเลียง
3.Trommel
4.Line ซักล้าง

ลงทุน: เงื่อนไขคือ ต้องให้เราต้องทำเองทั้งหมด
1.โรงเรือน  10x20 m. = 400,000 บาท
2.บาดาล = 100,000 บาท
3.ระบบไฟฟ้า = 500,000 บาท
4.Shredder = 200,000 บาท
5.สายพานลำเลียง = 100,000 บาท
6.Trommel 7.5 ตัน/วัน = 100,000 บาท
7.Line ซักล้าง = 100,000 บาท
8.ที่พักแรงงาน = 500,000 บาท
รวม = 2,000,000 บาท

ค่าใช่จ่ายในขบวนการ: เงื่อนไขคือ ต้องให้เราดำเนินการทั้งหมด
1.ค่าแรงงาน = 2,500 บาท/วัน
2.ค่าไฟฟ้า = 1,000 บาท/วัน
3.ขนส่ง = 3,000 บาท/วัน
4.แม็คโคร = 3,000 บาท/วัน
5.อื่นๆ = 1,000 บาท/วัน
รวม = 10,500 บาท/วัน

กำไร = 22,125 - 10,500 = 11,625 บาท/วัน
คืนทุน = 2,000,000/11,625 = 172 วัน ประมาณ 6 เดือน
เยี่มชมบ่อขยะของเทศบาลก่อนกลับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น