วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2558

ขบวนการรื้อร่อน ด้วย Trommel

ประกอบด้วย ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.รื้อขยะด้วยการนำ แม็คโคร มาตักคุ้ย ให้ขยะที่ทับถมจนแน่นได้คลายตัวออกมา
2.แม็คโคร ตักขยะ เข้าสายพานลำเลียง เข้า Trommel
3.Trommel ทำการคัดแยก อินทรีย์สาร ออก เหลือถุงพลาสติกส่งออกมาที่สายพานลำเลียง
4.ตรงสายพานลำเลียงใช้ แรงงาน แยกถุงพลาสติกออก ไปเข้าเครื่องสลัดพ่น
5.เครื่องสลัดพ่นทำการสลัดให้ถุงสะอาดขึ้นและใช้ลมพ่นออกมา
6.ถุงพลาสติก พร้อมนำไปสู่ขบวนการต่อไป เช่น RDF หรือไป ซักล้าง ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น